This is the default blog title

This is the default blog subtitle.

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kat Mülkiyeti Hukuku

Kira Hukuku’na ilişkin her türlü konuda müvekkilimiz olan mal sahiplerine, kiracılara, gayrimenkul yatırımcılarına hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk Büromuz kat mülkiyetine ilişkin olarak profesyonel site yönetimi hizmeti sunan şirketlere, site yönetimlerine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda Hukuk Büromuz tarafından;

 • Kat mülkiyeti hukuku ve irtifakı kurulumu
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlanması
 • Kira Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Belgelerin kayıt edilmesi tutulmasına ilişkin danışmanlık
 • Kira Bedelinin Uyarlanması Davaları
 • İmarla ilgili uyuşmazlıklar
 • Denetçi atanması davası
 • Genel gider alacağının tahsili davası,
 • İşletme projesinin iptali davası
 • Tahliye davaları
 • Gayrimenkul kiraları ve doğan ihtilaflar
 • Kat malikleri ve kiracıların yaşadığı problemler
 • Ecr-i misil davaları

Add comment