Çorum Arabuluculuk

Avukat Hamza Hazımlı

Çorum Arabuluculuk

Çorum Arabuluculuk

Çorum Arabuluculuk

Hukuki bir sürece geçmeden iki tarafında hukuksal uyuşmazlığından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan arabuluculuk; iki tarafında dava açmadan önce karşılıklı anlaşma yoluna gidilmesini sağlayan hizmetlerimiz arasında yer almaktadır. Tarafların üçüncü bir kişi tarafından dinlenerek ve çözüme nasıl gideceği hakkında bilgi edinerek işleyen bu sistem Çorum arabuluculuk hizmeti; iki tarafında memnun olmasını esas alarak işlemektedir.

Arabuluculuk Temel İlkeleri Nelerdir?

Arabulucunun tarafların kişisel ve duygusal etkisinde kalmadan, kağıt üzerindeki haksızlıkların ve anlaşmazlıkların çözülmesine odaklanması gerekmektedir. Bu aynı zamanda tarafların gizliliğinin korunması yani gizlilik ilkesinin uygulanmasıyla da mümkün olabilmektedir. Çözüm odaklı, anlaşma merkezli ve tarafsızlık ilkesi üzerine kurulu Çorum arabuluculuk hizmeti; sürecin davaya taşınmadan tamamlanabilmesini hedeflemektedir.

Tarafların iş alanında sözleşme; karşılıklı ticari davaların açılabilmesi için yapılan işlemlerden biridir. Ancak sözleşmelerin taraflardan birinin haksızlığa uğrayacak şekilde hazırlanmış olması ya da sözleşme maddelerine uyulmaması durumunda sözleşmenin tekrar düzenlenmesi tarafların anlaşma yoluna gitmesi için; arabulucunun kanun maddelerine göre hareket etmesi esas alınan noktalardan biri olmaktadır.

Arabulucunun Görevi Nelerdir?

Tarafların anlaşmazlığının giderilmesi için bu alanda eğitim almış olan arabulucular, hukuki sorunun açık bir şekilde tespit edilmesi için hukuk alanındaki maddelere de hakim olmalıdır. Aynı zamanda kanunların nasıl işlediği, sözleşmenin nasıl hazırlanması gerektiği ve tarafların isteklerine eşit bir şekilde çözüm getirmeyi hedeflemelidir. Çorum arabulucu bu alanda verdiği danışmanlık hizmetiyle tarafların menfaatlerine uygun ve eşitlikçi biz çözüm bulmaya odaklanacak; bu alanda ortak bir çalışma ilerletecektir. Kanun uyuşmazlığının mahkemeye taşınmadan kişiler arasında çözülmesini sağlayan bu danışmanlık hizmeti; kişilerin zarar görmeden yeni bir ortak yol bularak kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayacaktır.

Çorum Arabuluculuk

Çorum Arabuluculuk

Zorunlu Arabuluculuk

Bazı davaların açılmadan önce arabuluculuk tarafından incelenmesi; çözüme ulaştırılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluk süreci, iş hukuku alanına girmekte, ticari davaların ya da işçi ve iş veren arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne odaklanmasını sağlamaktadır. Zorunlu arabuluculuk tazminat; ihbar tazminatı ve mesai ücretleri gibi durumların ortak bir noktada buluşularak; dava sürecinden önce çözülmesi için Türkiye kanunlarının maddelerinde yer almaktadır.

Avukata Soru Sor