Çorum Boşanma Avukatı

Avukat Hamza Hazımlı

Çorum Boşanma Avukatı

Çorum Boşanma Avukatı

Çorum Boşanma Avukatı

Aile hukuku alanında yer alan boşanma işlemleri; eşlerin şiddetli geçimsizliğinden ya da tarafların birbirini aldatmasından kaynaklı olabilmektedir. Ancak Türkiye medeni kanunu gereğince dosya hazırlanmasında ve dilekçe verilmesinde protokole uygun bir şekilde boşanma davasının açılması gerekecektir. Bunun için Çorum boşanma avukatı ;büro hizmetlerimizden yararlanarak, bu alanda neler yapılacağına dair bilgi edinebilirsiniz.

Aile Hukuku

Türkiye’nin en küçük kurumlarından biri olan evlilik kurumu; medeni hukuk kapsamında yer almaktadır. Bu alanda boşanma koşulları; velayet, mal ve mülk bölüşümleri gibi evliliğin sonlandırılması durumundan sonraki evrelerde söz konusu olmaktadır. Boşanma dilekçesinin hazırlanması; dava dosyasının oluşturulası ve taleplerin mahkeme sunulması için Çorum boşanma avukatı danışmanlığı; sizi aile hukuku kapsamında bilgilendirerek, bu bağlamda  doğru bir şekilde ilerlenmesi için destek olacaktır.

Yasal danışmanlık sürecinde avukatın boşanma gerekçenizi; delil ve tanık sunulmasını davanın boyutuna ve alanına göre sistematik bir şekilde ayarlayacaktır. Nafaka talepleriniz ve velayet davalarınız da aile hukuku alanını kapsadığı gibi boşanma evresinde bu taleplerinizin de mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Süreci

Anlaşmalı boşanma davası; tarafların karşılıklı olarak boşanmak istedikleri ve bunun mahkeme yansıtıldığı noktadır. Ancak sevginin bitmesi, aşkın kalmaması gibi durumlar medeni hukuk alanında geçerli boşanma nedenleri olarak sayılmamaktadır. Bunun için Çorum boşanma avukatı ; eşlerin nasıl bir yol izlemesi ve medeni hukuk alanında yer alan anlaşmalı boşanma taleplerinin hangi doğrultuda olması gerektiğini bildirmesi görevleri arasında yer almaktadır. Şiddetli geçimsizlik ; aile kurumunun zedeleneceği durumların yaşanması gibi dava süreçleri anlaşmalı boşanma davalarında sunulması gereken birkaç dava başlığı olabilmektedir. Ancak ; tek celsede boşanma ve dava sürecinin uzamaması için profesyonel avukatlarımızın sürecin hızlanmasına yarayacak dava dosyalarının hazırlanmasında size destek olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası ve Süreci;

Eşlerden birinin boşanmak istemesi ve diğerinin boşanmak istememesi gibi durumların genel olduğu çekişmeli boşanma davaları ; mal paylaşımı, velayet davaları ve nafaka davaları olarak birçok alanda alt başlıkların açılmasına neden olabilmektedir. Çekişmeli davaların iyi sonuçlanması için yasal sürecin takibi, karşılıklı anlaşma yollarının bulunması gibi durumlar avukat danışmanlığı çerçevesinde iyi sonuçlar alınmasını sağlayabilecektir.

Çorum Boşanma Avukatı

Aile hukuku alanında yer alan boşanma işlemleri, eşlerin şiddetli geçimsizliğinden ya da tarafların birbirini aldatmasından kaynaklı olabilmektedir. Ancak Türkiye medeni kanunu gereğince dosya hazırlanmasında ve dilekçe verilmesinde protokole uygun bir şekilde boşanma davasının açılması gerekecektir. Bunun için Çorum boşanma avukatı büro hizmetlerimizden yararlanarak, bu alanda neler yapılacağına dair bilgi edinebilirsiniz.

Çorum Boşanma Avukatı

Çorum Boşanma Avukatı

Aile Hukuku

Türkiye’nin en küçük kurumlarından biri olan evlilik kurumu; medeni hukuk kapsamında yer almaktadır. Bu alanda boşanma koşulları; velayet, mal ve mülk bölüşümleri gibi evliliğin sonlandırılması durumundan sonraki evrelerde söz konusu olmaktadır. Boşanma dilekçesinin hazırlanması; dava dosyasının oluşturulası ve taleplerin mahkeme sunulması için Çorum boşanma avukatı danışmanlığı; sizi aile hukuku kapsamında bilgilendirerek, doğru bir şekilde ilerlenmesi için destek olacaktır.

Yasal danışmanlık sürecinde avukatın boşanma gerekçenizi; delil ve tanık sunulmasını davanın boyutuna ve alanına göre sistematik bir şekilde ayarlayacaktır. Nafaka talepleriniz ve velayet davalarınız da aile hukuku alanını kapsadığı gibi boşanma evresinde bu taleplerinizin de mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Süreci

Anlaşmalı boşanma davası ; tarafların karşılıklı olarak boşanmak istedikleri ve bunun mahkeme yansıtıldığı noktadır. Ancak sevginin bitmesi, aşkın kalmaması gibi durumlar medeni hukuk alanında geçerli boşanma nedenleri olarak sayılmamaktadır. Bunun için Çorum boşanma avukatı ; eşlerin nasıl bir yol izlemesi ve medeni hukuk alanında yer alan anlaşmalı boşanma taleplerinin hangi doğrultuda olması gerektiğini bildirmesi görevleri arasında yer almaktadır. Şiddetli geçimsizlik ; aile kurumunun zedeleneceği durumların yaşanması gibi dava süreçleri anlaşmalı boşanma davalarında sunulması gereken birkaç dava başlığı olabilmektedir. Ancak tek celsede boşanma ve dava sürecinin uzamaması için profesyonel avukatlarımızın sürecin hızlanmasına yarayacak dava dosyalarının hazırlanmasında size destek olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası ve Süreci

Eşlerden birinin boşanmak istemesi ve diğerinin boşanmak istememesi gibi durumların genel olduğu çekişmeli boşanma davaları ; mal paylaşımı, velayet davaları ve nafaka davaları olarak birçok alanda alt başlıkların açılmasına neden olabilmektedir. Çekişmeli davaların iyi sonuçlanması için yasal sürecin takibi; karşılıklı anlaşma yollarının bulunması gibi durumlar avukat danışmanlığı çerçevesinde iyi sonuçlar alınmasını sağlayabilecektir.

Avukata Soru Sor