Aile Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu Aile Hukuku adına verdiği hizmetler..

Aile Hukuku

Aile Hukuku , Aile toplumun temel taşıdır; ayrıca toplumun en küçük birimidir ve çok önemlidir. Hayata başladığımız ilk andan itibaren kendimizi aile içinde bulur ve bu bağlamda  hayat boyu bu aile topluluğunda yaşantımızı devam ettiririz.

Sosyal ilişkilerimiz davranışlarımız ve daha pek çok alanımız bu aile denilen birimde yeşerir ve gelişir, çünkü aile demek aslında toplum demektir. Bu nedenle hukuk sistemimizde de aile konusu çok önemlidir   her zaman sistemde bu konuya oldukça fazla yer verilmiştir.

Aile Hukuku Çorum Aile Davaları

Medeni Kanun aile biriminin kurulmasından sona ermesine kadar tüm süreç için pek çok düzenleme sağlamıştır, bu bağlamda yapılan düzenlemeler aile bireylerinin ilişkilerini düzenlemektedir. Yani eşlerin birbiriyle ya da çocuklarla olan ilişkileri hukuk sisteminde her açıdan yer almaktadır.

Aile hukuku bu kapsamda nişanlılık, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, mal rejimi ve buna benzer pek çok konu için gerekli olan hükümleri belirlemektedir, aile  hukuku için geçerli olan bir takım ilkeler vardır, aslında bu ilkeler yapılan düzenlemelerin mantığını açıkça ortaya koymaktadır.

Hukuk Alanında müvekkillerimize ve müvekkil adaylarına sunduğumuz başlıca hizmetlerimiz,

 • Nişanlılıktan kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları
 • Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları
 • Evlenmenin iptali ve yokluğu ile ilgili davalar
 • Boşanma ve boşanmaya bağlı maddi-manevi tazminat davaları
 • Yabancı ülkelerde alınan boşanma ilamlarının tanıma ve tenfiz davaları
 • Vesayet davaları
 • Nafaka (iştirak, tedbir, yoksulluk) davaları
 • Soy bağının kurulması davaları
 • Evlat edinme davaları
 • Miras hukuku ile ilgili her türlü iş ve işlem hakkında danışmanlık,
  ihtilaf çözme hizmetleri verilmektedir
 • Anlaşmalı Boşanma
 • Çekişmeli Boşanma
 • Boşanma Davalarında Maddi-  Manevi Tazminat
 • Boşanma Davalarındaki Nafaka
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurulması
 • Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı
 • İddet (Bekleme) Müddetinin Kaldırılması
 • Boşanma protokolü hazırlanması
 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Boşanma davaları ile birlikte ya da ayrı olarak, ihtiyati tedbir veya
  ihtiyati haciz uygulanması kararlarının alınması
 • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları
 • Eşler arasında mal rejimi, mal paylaşımı ve katkı payı davaları
 • Aile konutuyla ilgili hukuki işlemler
 • Velayetin kaldırılması, değiştirilmesi, çocuk ile şahsi bağ tesisinin
  kurulması-kaldırılması veya değiştirilmesi
 • Ailenin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki tedbir talepleri başta
  olmak üzere aile hukukuna ilişkin tüm ihtilaflar
 • Evlenmeye izin ve iddet müddetinin kaldırılması davaları
 • Kayyım ve yasal temsilci atanmasına ilişkin davalar
 • Soy bağına ilişkin davalar
 • Evliliğin butlanı (iptali) davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararlarının Türkiye
  Cumhuriyeti mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası açmak suretiyle
  takibi ve bu kararların Türk makamları nezdinde tescili.