Ceza Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu Ceza Hukuku adına verdiği hizmetler..

Ceza Hukuku

Suç ve ceza kavramları pek çok kişi açısından kulağa hoş gelmese de gelişen toplumsal yaşam içinde insan ilişkilerindeki muazzam karmaşıklık maalesef her an herkesin bir suç mağduru olabilmesi ya da bir suç isnadı ile karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herkesin her an için kendisini bir suçun mağduru ya da bir suç isnadının şüphelisi olarak görmesi mümkündür.

Ceza Hukuku Çorum Ceza Davaları

Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve  özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Çünkü ceza kanunlarında Avrupa Birliğine uyum sürecindeki derin yenilenme ise bu alana has bilginin gittikçe daha teknik olmasını ve uzmanlık gerektirmesini sonuçlamıştır.

Bunun sonucu olarak umulmadık olumsuz neticelerle karşılaşmamak için ceza soruşturmalarının ve kovuşturmalarının son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi, süresi içinde gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. Bunun yanında ceza hukukunun kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından bir araç olduğu da unutulmamalıdır.

Ceza Hukuku Hakkındaki Hizmetlerimiz,

 • Ceza davası soruşturma aşamasındaki kolluk ve savcılık aşamalarında şikayetçi veya şüpheliler için hukuki danışmanlık,
 • Soruşturma aşamasında ifadelere katılarak Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından verilen kararlara itiraz başvuruları,
 • Şüpheli ve sanık müdafii olarak dava takibi,
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular,
 • Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınmasında,
 • Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları başta olmak üzere, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi,
 • İnfaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, el koyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında ceza avukatlığı ve/veya danışmanlık hizmetleri,
 • Cumhuriyet Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimlikleri dosyalarında, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda, şüpheli veya sanık yararına bireysel savunma, mağdur veya müşteki yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, aynı zamanda dosyalardaki delillerin incelenmesi ,  değerlendirilmesi, buna bağlı olarak , hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin  gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri;

     Avukatlık Hizmetleri,

 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Dolandırıcılık,
 • Kaçakçılık,
 • Bankacılık suçları,
 • Şirketler hukukundan kaynaklanan suçlar,
 • Vergi suçları,
 • Basın suçları,
 • Hakaret,
 • Çek suçları,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlâl,
 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti,
 • Yaralama, insan öldürme,
 • Organ veya doku ticareti,
 • Çocuk düşürme ve kısırlaştırma,
 • Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz,
 • Tehdit, şantaj, cebir,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,
 • Konut dokunulmazlığının ihlâli,
 • Ayırımcılık,
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozma,
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlâl,
 • Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 • Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık,
 • Hileli iflas,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Sahtecilik,
 • Müstehcenlik, fuhuş,
 • Bilişim sistemine girme,
 • Bilişim suçları,
 • İnternet dolandırıcılığı,
 • Zimmet, irtikâp, rüşvet,
 • İftira,
 • Radyon, televizyon ve internet yoluyla ya da ortamında işlenen suçlar,
 • Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs,
 • Anayasayı ihlâl,
 • Kabahatler,
 • Kasten Öldürme Suçu,
 • Taksirle Öldürme Suçu,
 • Kasten Yaralama Suçu,
 • Taksirle Yaralama Suçu,
 • Tehdit Suçu,
 • Şantaj Suçu,
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu,
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu,
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu,
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu,
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi,
 • Haksız Arama Suçu,
 • Ayrımcılık Suçu,
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu,
 • Hakaret Suçu,
 • Yağma Suçu,
 • Mala Zarar Verme Suçu,
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu,
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu,
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu,
 • Mühürde Sahtecilik Suçu,
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu,
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu,
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • İrtikap Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu,
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu,
 • İftira Suçu,
 • Yalan Tanıklık Suçu,
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu,
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu,
 • Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu,

alanlarında ve diğer özel ceza kanunlarındaki suç tiplerine ilişkin alanlarda,  müvekkillerine etkin hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktadır.