İcra Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu İcra Hukuku adına verdiği hizmetler..

İcra Hukuku

Büromuz Türk ve yabancı birey ve şirketlere ve gerçek kişilere Türkiye’de sahip oldukları alacaklarının tahsili için avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

İcra Hukuku Çorum İcra Hukuku Davaları

Bu noktada temel hedefimiz, müvekkilimizin alacağına en çabuk, en etkin ve en az masraflı şekilde kavuşmasıdır. Bu kapsamda aşağıdaki hizmetleri müvekkillerimize vermekteyiz: Bunlar ;

  • Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi,
  • İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi,
  • Kambiyoo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takiplerinin Başlatılması,
  • İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular,
  • Takibin İptali, Ödeme Emri – İcra Emrinin İptali Davaları,
  • İcra Davaları,
  • Menfi Tespit Davaları,
  • İflas Yoluyla icra Takibi ve İflas Davaları,
  • Ticari Şirketler İçin İflasın Ertelenmesi Başvurular,
  • İcra Ceza Hukuku Davaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka, Malvarlığını Azatlma, İflas İstememe vb.)