İdare Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu İdare Hukuku adına verdiği hizmetler..

İdare Hukuku

İdari Davalarda Çorum ve diğer illerde avukatlık hizmeti veren büromuz haksız atamaların ve diğer idari işlemlerin iptali için uzman bir yaklaşımla sizlere yardımcı olmaktadır. İdare Hukuku; temeli Anayasa’da belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngören; kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı uzmanlık gerektiren bir alan olup büromuz bu konudaki tecrübesini ve uzmanlığını müvekkillerinin hizmetine sunmaktadır. 

İdare Hukuku Çorum İdari Davaları

İdari Hukuku Alanında Sunulan Hizmetler

  • İdari işlemler hakkında iptal davaları
  • Tam yargı davaları
  • Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurular
  • İdari sözleşmelerden doğan davalar
  • Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin iptal davaları
  • Haksız atama kararına karşı iptal davaları