Kıymetli Evrak Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu Kıymetli Evrak Hukuku Hukuku adına verdiği hizmetler..

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak hukuku Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Bu bağlamda evrak Türk Ticaret kanunun 645. maddesi uyarınca öyle senetlerdir ki; çünkü bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.

Temel olarak kambiyo senetleri (Poliçe, Bono ve Çek) ve menkul kıymetler piyasasında kullanılan hisse senedi; tahvil, ipotekli borç senedi gibi evraklar bir hakkı temsil eden ve bu hakkın ileri sürülmesi ve devrinin senedin ibrazına bağlandığı senetlerdir.

Büromuz Kıymetli Evrak Hukuk’u ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kıymetli Evrak Hukuku alanında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır;

  • Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Zıyaı Sebebiyle İptali Davası,
  • Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakın Zıyaı Sebebiyle İptali Davası,
  • Emre Yazılı Kıymetli Evrakın Zıyaı Sebebiyle İptali Davası,
  • Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası.