Bilişim Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu Bilişim Hukuku adına verdiği hizmetler..

Bilişim Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu, bilişim hukukunun özü ve ruhuyla temas etmekte olduğu bilgi sistemleri, e-ticaret, kişisel verilerin korunması, fikir ve sanat eserlerine dair menfaatlerin gözetilmesi gibi birçok konuda, öncelikle alanında uzman avukat kadrosu sayesinde; müvekkillerimize güncel, akılcı ve bu sayede gerçekçi bir perspektifle hizmet vermektedir.

Bilişim Hukuku Çorum Bilişim Davaları

Bilişim Hukuku Alanında Verilen Hizmetler

  • Özel hayatın gizliliği ile; kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi;
  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması; ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde; kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmetleri;
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında e-ticaret şirketleri ve aracı hizmet sağlayıcılar için öngörülmüş yükümlülüklerin; güncel olarak gözetilmesi adına hukuk danışmanlığı hizmetleri ile buna ilişkin davalar; ayrıca alıcıların bu kapsamdaki ihlaller sebebiyle hizmet ve aracı hizmet sağlayıcılarına yönelteceği davalar.
  • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipleri; icracı veya yapımcı hak ve menfaatlerinin güçlü bir şekilde gözetilebilmesi adına sağlanan danışmanlık hizmetleri ile; söz konusu hak ve menfaatlerin internet ortamında ihlali sonucu ortaya çıkan; her türlü hukuk ve ceza davaları ile uyuşmazlıkların çözümü;
  • Bilişim sistemine girme, sitemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğan davalar;
  • Banka ve kredi kartlarına yönelik olarak bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle işlenen suçları konu alan davalar