Tazminat Hukuku

Hazımlı Hukuk Bürosu Tazminat Hukuku adına verdiği hizmetler..

Tazminat Hukuku

Hukuk düzeni dışında yer alan bir olay sonucunda bir kişinin zarar görmesi, hukuken düzeltilmesi gereken bir durumdur. Kişinin zarar gördüğü olaydan önceki haline getirilmesi amacıyla zararının karşılanmasına tazminat, bu konudaki kuralların oluşturduğu bütüne ise Tazminat Hukuku adı verilir.

Kişiler arasında adaletli ve özgür yaşamın tesis edilmesini amaçlayan hukuk disiplini, oluşturduğu düzenin dışına çıkılması durumunda bazı yöntemler kullanarak düzeni korumaya çalışır. Bu yöntemlerden biri de tazminattır.

Tazminat Davaları Çorum Tazminat Davaları

Tazminat Hukuku’nun içeriğini oluşturan kurallara göre tazminat, kişilerin devlet tarafından ya da tüzel veya gerçek herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilen fiiller neticesinde uğradığı zararın giderilmesini içeren bir uygulamadır. Zarar veren fiilin tüzel veya gerçek kişi tarafından, hatta devlet tarafından işlenebildiği gibi zarar gören de tüzel kişi olabilir. Dolayısıyla devlet de bu tarafta yer alabilir. Ayrıca zarara sebebiyet veren fiilin hukuka aykırı olması gerekir. Hukuk düzeni sınırları içinde yer alan bir fiil sebebiyle tazminata hükmedilemez.

Örneğin; kamulaştırma usullerine uygun olarak arazisi kamulaştırılan kişinin, bu olay neticesinde tazminat istemeye hakkı yoktur. Tazminat hakkıyla ilgili bir diğer durum ise tazminatı doğması için meydana gelen zararın, mevzubahis fiil ile arasında illiyet bağı olmasıdır. İlliyet bağını ise; sonucun o olayın neticesinde gerçekleştiğini, o olay gerçekleşmeseydi bu sonucun da meydana gelmeyeceğini ifade eden bir unsur olarak ifade edebiliriz.

Tazminat Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Haksız tutuklama, gözaltı nedeniyle tazminat davaları
 • Trafik kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları
 • Haksız fiil sebebiyle uğranılan maddi ve manevi tazminat davaları
 • Destekten yoksun kalma tazminatı davaları
 • Sözleşmeden kaynaklanan maddimanevi tazminat davaları,
 • Beden ve ruh sağlığı bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları
 • Hakaret, iftira’dan kaynaklı maddimanevi tazminat davaları
 • İş kazasından kaynaklı maddimanevi tazminat davaları,
 • Ölüm ve cismani zararlardan kaynaklanan tazminat davaları
 • Boşanma sonucu maddi ve manevi tazminat davaları
 • Kıdem ve İhbar tazminatı davaları
 • Kişilik haklarının basın yoluyla ihlali dolayısıyla manevi tazminat davaları
 • Babalık davasının konusu olarak manevi tazminat
 • Boşanmada Maddi Tazminat Davası
 • Boşanmada Manevi Tazminat Davası
 • Nişanın Atılması Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası
 • Kıdemİhbar Tazminatı Davası
 • İş Kazası Sonrası Tazminat Davası
 • Haksız Tutuklanma Tazminat Davası
 • Ölümlü, Yaralamalı ve/veya Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tazminat Davası
 • Tıbbi Hata (Malpraktis) Tazminat Davası
 • Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası
 • Yaralama Nedeniyle Tazminat Davası